Obchodní podmínky

Tyto podmínky upravují vztah mezi prodávajícím – společností Přírodniny.cz a kupujícím.

 

Prodávající

Jiří Vedral – přírodniny

Magistrů 379/7

140 00 Praha 4

IČO: 40873692

 

Kupující

spotřebitel, firma, státní instituce

 

Objednávka zboží

Zboží je možno objednat následujícími způsoby:

– ústně (osobně, telefonicky)

– písemně (faxem, poštou, e-mailem)

– v internetovém obchodu

 

Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré nutné údaje:

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

 

Platební podmínky

– platba dobírkou v rámci České republiky, Česká pošta cena 140 Kč, balné se neúčtuje.

  Pro registrované zákazníky při  objednávce nad 2.000 Kč  poštovné i balné hradí dodavatel.

  Pro neregistrované zákazníky při objednávce nad 2.500 Kč poštovné i balné hradí dodavatel.

– platba dobírkou pro slovenské a ostatní zákazníky – poštovné dle platného ceníku České pošty,   balné se neúčtuje.

  Při objednávce v hodnotě nad 4.500 Kč poštovné i balné hradí dodavatel.

 

Ceny jsou smluvní

 

Právo na odstoupení od smlouvy

Spotřebitel, který zakoupil zboží jinak než osobně a bylo mu doručeno libovolnou přepravní službou, má v souladu s Občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy je třeba písemně dodavateli oznámit odstoupení od smlouvy a poté zaslat dodavateli kompletní zboží v nepoškozeném obalu, bez známek uživání, nejlépe nerozbalené.

 

Ochrana dat

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Naše firma respektuje zákon na ochranu osobních údajů, neposkytujeme žádné informace třetím osobám a na Váš e-mail nezasíláme žádné marketingové informace, pokud neaktivujete službu zasílání novinek e-mailem. Viz. ochrana osobních dat.

 

Zavěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či balného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Reklamační řád

V případě, potřebujete odbornou pomoc při nastavení nebo detekci příčiny problému, kontaktujte nás na našich telefoních číslech.

Pokud bylo zboží doručeno přepravní službou či poštou, zašlete výrobek zpět na naši adresu a zásilku označte slovem „REKLAMACE“. Výrobek je třeba zabalit do původního obalu. Je třeba také přidat dokument, na kterém musí být tyto údaje: Jméno a adresa odběratele, kontakt, označení výrobku, číslo faktury, na které byl výrobek nakoupen a popis závady. Po přijetí zásilky bude výrobek předán reklamačnímu oddělení k vyřízení reklamace.

 

Pokud bylo zboží odebráno osobně, je třeba dopravit vadný výrobek na adresu dodavatele.

 

Pozn.: Způsob vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem dodavatele