Fantasticky opracovaný pěstní klín! Klín je velmi velký a má hmotnost 1890 g., tedy téměř dvě kila. Tak velké pěstní klíny jsou z nálezů známé a soudí se, že sloužily, jak jinak, k rozbíjení velkých kostí úlovků H. erectus. Jsou známé i větší pěstní klíny, ty jsou ale poměrně vzácné. Na jedné straně má tento nástroj světlejší plochu, to je místo, kterým pěstní klín ležel na zemi. I tato strana má jasně znatelné opracování, hrubou retuš, z obou stran. Strana opačná je jednobarevná, tmavá. Výrazné jsou stopy po odštípnutí kamene po stranách. Timto opracováním pak uprostřed vznikla elipsovitá ploška. Zajímavě jsou opracované zejména hrany tohoto pěstního klínu. Tvoří totiž esovitě lomenou linii ostří, reprezentující vývojový stupeň, který se označuje jako protoacheulén. Protoacheulén reprezentuje nejstarší acheulské období. Tvůrci těchto nástrojů byli nejspíš raní zástupci druhu H. ergaster. Barva nástroje je způsobená abrazí pouštním pískem a hrany, které byly vyrobeny před mnoha sty tisíci roky, jsou tak ohlazené. Tato tmavá strana je pak doslova spektakulární ukázkou a typickým opracováním z období acheuleanu! Krásný, vzácný muzeální vzorek!

Pěstní klín – Acheulean

7 400 

Lokalita: Jižní Maroko, Sahara

Stáří: Acheulean, 500 000 roků

Velikost: 22×14 cm

Není skladem

Další informace

Stáří

, ,

Stát

Velikost