Tektit je hornina vzniklá dopadem mimozemského tělesa (asteroid, meteorit) na zemský povrch. Během dopadu mimozemských těles na zemský povrch vznikají vysoké teploty, které mají za následek proměnu původních hornin na horninu novou –tektit. Tektity mají převážně sklovitou strukturu a dají se přirovnat k obsidiánu. Mezi nejznámější tektity patří naše vltavíny. Dále jsou to pak například australity, ivority, javanity a v neposlední řadě libyjské sklo, tektit vzniklý po dopadu meteoritu v oblasti Velkého písečného moře na hranicích mezi Egyptem a Libií. Tektity mají většinou tvar protáhlých oblázků s typickou skulptací, vzniklou navětráním kyselými půdními roztoky a pouštní abrazí. Vzácně se pak nachází tektity, které mají tvar tyčky, kapky, nebo jakýchsi čínek. Tyto tvary svědčí o tom, že po dopadu mimozemského tělesa, se původní (většinou písčitá) hornina roztavila a byla doslova v tekutém stavu vystříknuta do atmosféry. Odtud pak znovu dopadla na zem. Protože přetavená hmota dopadala v tekutém stavu, měla občas tvar kapky či tyčky.

Jedná se o tmavší formu libyjského skla, mezi sběrateli nazývaný „smoky“, v překladu zakouřený, nebo kouřový. Tato forma libyjského skla je výrazně vzácnější, než světlá forma. Velmi pěkný kousek, který je přibližně napůl tmavý a napůl světlejší. Velmi průsvitný.

Libyjské sklo

2 200 

Velikost: cca 3,7 cm
Lokalita: Libye, Velké písečné moře
Hmotnost: 14,2 g

1 skladem

Další informace

Lokalita

Stát

Velikost

Hmotnost