Tento vzorek je jedinečná nabídka karbonizovaného typu krytolebce z detailně neurčené lokality. Tento (nevypreparovaný) vzorek byl pořízen ve starší sbírce. Díky moderním preparačním metodám bylo možné zkamenělinu vypreparovat z horniny. Samotná preparace a konzervace vzorku zabrala cca 10 hodin práce. Obr. č. 1 – ukazuje detail hlavy se zuby, světločivným orgánem a jinými detaily kostry krytolebce. Obr. č. 2 -ukazuje krytolebce kompletně vypreparovaného. V místě u hlavy fosilie v hornině byla vykouslá ve formátu nerovnost tvaru V. Tato nerovnost byla vyrovnána vlepením kousku horniny, aby bylo dosaženo pěkného formátu zkameněliny. Samotná zkamenělina tím ovšem nebyla dotčena, ani nijak pozměněna.Obr. č. 3 – ukazuje lebku s částí těla po hrubé preparaci. Obr. č. 4 – ukazuje lebku po hrubé preparaci. Obr. č. 5 – ukazuje fosilii před preparací, resp. siluetu zkameněliny v hornině. Popiska: Překrásný kousek se zachovalými články na končetinách, zuby, třetím okem a mnoha jinými detaily. Na snímcích je vidět postup při preparaci.

Krytolebec – Discosauriscus pulcherrimus

Lokalita: okolí Boskovic Stáří: spodní perm (290 milionů let) Velikost: 23 cm

Není skladem

Další informace

Lokalita

Stáří

Vážení zákazníci a přátelé přírodnin

Z důvodu zahraniční cesty budou objednávky došlé od 7.4. odeslány po 22.4. Objednávky došlé do 6.4.. budou vyřizeny normálně.
 

Děkuji za pochopení!
Jiří Vedral