Nádherný chondrit – kamenný meteorit! Na povrchu meteoritu jsou dokonale zachovalé regmaglypty – útvary vzniklé na povrchu hořením meteoritu při průchodu atmosférou Země. Při bližším prozkoumání tohoto vzorku zjistíte, že je jakoby svým povrchovým zachováním rozdělený na dvě části. Jedna je jakoby matná, druhá je více lesklejší a prosvítá na povrchu železitá frakce meteoritu. Nejlépe je tato linie viditelná na jednom z obrázků, kde držím meteorit v ruce. Vysvětlení, proč má tento kámen „dvě tváře“ je takové, že více matná část meteoritu byla po dopadu po dlouhou dobu v zemi a byla tak uchráněná vlivu abraze pouštního písku. Vítr, který se pravidelně v odpoledních hodinách na Sahaře zvedá, s sebou nese velké množství drobného materiálu, který „opracovává“ vše na co narazí. No a právě ta lesklejší část meteoritu byla podrobena po dlouhé roky tomuto abrazivnímu působení.  Meteorit je sám o sobě fantasticky zachovalý, krásný! Muzeální sbírkový kámen!

Kamenný meteorit 1126 g NWA

26 000 

Velikost: 11,2×9,3 g Lokalita: Maroko Název pádu: NWA Typ: Chondrit Hmotnost: 1126 g

1 skladem

Další informace

Stát

Velikost

Hmotnost