Velikost jednotlivých medůz je 0,8-2,1 cm.

V proterozoickém období se na Zemi začaly objevovat první složitější organizmy – první složitější formy života. Vendská fauna je obecně přiřazována do tak zvané Ediakarské fauny. Tento typ nestarších makrofosílií na světě, se vyskytuje velmi vzácně po celé planetě. Nejstarší nálezy pochází z Newfounlandu, velmi známá ediakarská fauna je z Austrálie, z Číny, ale také z Ruska a Ukrajiny. Zde, tedy v Rusku a Ukrajině se pro tento typ nejstarších fosílií vžil název Vendská fauna. Vendská fauna je zachovalá v neobvykle hrubém, deskovitém pískovci. Fosilizace těchto organizmů je dodnes trochu záhadou, protože fosílie jsou původně z živočichů, kteří neměli nijak výrazně zpevněnou schránku. Tento paradox je známý i z našich kambrických lokalit. Mezi nejznámější zástupce vendské fauny patří nejspíš medúzy Nemiana simplex (Palij 1976). Systematické zařazení tohoto organizmu je dodnes nejasné, stejně tak jako u mnoha jiných vendských druhů. Vendská, potažmo ediakarská fauna je společně s některými organizmy z počátku „kambrické exploze“ (Burgess shale) nezařaditelná Linnéovským systémem. Proto jsou tyto problematické, na Zemi nejstarší zkameněliny, vědecky i sběratelsky tak velmi ceněné.

fosilní medůzy – Nemiana simplex

1 200 

SKU vend008 Categories , ,

Není skladem

Další informace

Lokalita

Stát

Velikost

Stáří