Inkluze v jantaru

Barmský jantar patří mezi nejstarší jantary na světě a je datován do období spodní až svrchní křídy. Vyjádřeno čísly je jeho stáří 144 až 65 milónů let! V této době vládli na zemi dinosauři a v mořích hlavonožci. Barmský jantar z období křídy je obzvlášť zajímavý, protože dokládá vymřelé hmyzí formy výrazně odlišné od současných. Barmský jantar je také specifický tím, že se v něm vyskytují i mořské fosilie. Je známa například fosilie amonita Mortoniceras zachovalá v tomto jantaru. Je velmi pravděpodobné, že fosilie zachovalé v tomto typu jantaru a v těchto kusech jsou většinou vědecky nepopsané.