Pěstní klíny Acheulean

Pěstní klíny Acheulean – Homo erectus
Acheulean (čti ašelén) je významné období ve vývoji člověka, datované rozmezím 1,2 milionů let, až 500 tisíc let před současností. První nález Acheuleanu jsou známé z oblasti Turkana v Keni a nepochybně pochází z dílny člověka vzpřímeného – Homo erectus. K tomuto druhu člověka patří pak většina nálezů tohoto typu kamenné industrie, nacházené po celé části starého kontinentu. H. erectus, který dal vyhynout starším typům člověka (H. habilis a Australopitecus) se rozšířil i do Evropy, kde byly poprvé nalezeny zbytky jeho osídlení i kamenné industrie. Typovou lokalitou se stala vesnice Acheul v Severní Francii. Podle ní je je tento typ zpracování křemenců a bazaltů na většinou pěstní klíny pojmenován. Acheulean je tedy období, nereprezentující určitou kulturu, ale metodu zpracování kamene.
Nejčastějším výrobkem z tohoto období jsou pěstní klíny. Pěstní klín vznikal postupným odsekáváním vhodného typu kamene, do tvaru, který se hodil do ruky, kterým se dalo sekat, škrábat a tlouct. Pěstní klíny jsou často nalézány v souvislosti se zbytky kostí větších zvířat. Zde patrně pěstní klín sloužil jako nástroj pro zpracování masa, řezání, opracování kůže atp. Další výhodou bylo, že jeho „nabroušení“ se dalo uskutečnit několika zkušenými ranami na okraj klínu.
Pěstní klín je je nejvíce markantní atribut staršího paleolitu. Konec jeho používání se datuje přibližně do doby 200 000 let před současností.