Neolitické šperky a ozdoby

Rozhodl jsem se vytvořit samostatnou sekci pro výrobky člověka, které sloužily výhradně pro ozdobu, nebo pro určení jeho společenského, či náboženského hierarchického postavení. Stáří těchto výrobků se odhaduje od 10 000 do 4 000 roků před naším letopočtem. Toto období spadá do konečné fáze neolitu a počátku eneolitu. V době, kdy tyto ozdoby vznikly, byla oblast severního Mali a Mauretánie úrodnou oblastí, kde vedly mnohé kupecké stezky a kde se dařilo zemědělství i lovu. Část materiálu pochází z oblasti Aouker v Mauretánii. Tyto ozdoby uší, nosu a tváře jsou vyrobeny z průsvitných přírodních kamenů, jako je chalcedon, křišťál, nebo karneol. Podobné ozdoby se v Africe používaly celkem do nedávna třeba v Sůdánu, nebo v Etiopii, nikoliv však z těchto materiálů. Další část materiálu pochází z okolí Timbuktu v Mali. Z této historicky slavné lokality jsou především štípané, broušené, hlazené a někdy i hrubě facetované korálky a přívěšky. Jako materiál opět posloužil většinou karneol, křišťál, nebo chalcedon. Křemenný materiál z místních zdrojů. Dírky jsou většinou typicky kónického tvaru, se stopami po vrtání jinými tvrdšími materiály. K vrtání byla použita nejčastěji korundová pasta. Materiál z Aoukeru a Timbuktu má krásnou patinu a je, co se kvality zpracování materiálu týče, jedním z nejdokonalejších z tohoto období.

Vážení zákazníci a přátelé přírodnin

Z důvodu zahraniční cesty budou objednávky došlé od 7.4. odeslány po 22.4. Objednávky došlé do 6.4.. budou vyřizeny normálně.
 

Děkuji za pochopení!
Jiří Vedral