Neolitické nástroje

Podařilo se mi získat větší kolekci starších sběrů neolitických kamenných nástrojů z území dnešní Francie. Nálezy lokalizované do oblasti Normandie, pokud je známa přesnější lokalizace, tak je uvedena u jednotlivých vzorků nebo sestavených setů. Oblast Normandie je na neolitický materiál poměrně bohatá. Nálezy se datují od 8000 až přibližně do 5000 let před naším letopočtem. Potom přechází neolit v eneolit. Neolit je typický svým přechodem v převážně zemědělský způsob života. Většina nástrojů z kamene sloužila tomuto účelu.