Mikrolitická industrie - šipky

Představujeme Vám ojedinělou kolekci mikrolitických kamenných nástrojů z období Capsian. Toto období je datováno přibližně do let 12000 – 8000 před Kristem. Jedná se o výrobky moderního člověka (H. sapiens). Název mikrolitický vystihuje způsob zpracování a velikost jednotlivých kamenných nástrojů. Ty vynikají svým naprosto dokonalým, detailním opracováním a malou velikostí. Nejtypičtější jsou tvary šipky a listu. Každý kus je originál a nikdy nenajdete dva identické hroty. Materiál, ze kterého jsou vyrobeny je nejčastěji jaspis a obsidián. Oba tyto minerály jsou výrazné svoji barvou a lasturnatým lomem. Tuto vlastnost kamene dokázali lovci pozdního paleolitu dokonale využít k výrobě různých nástrojů. Detailní zpracování mělo jistě svůj účel. Různé typy hrotů se používaly na různou kořist. Stáří těchto artefaktů je přibližně stejné, jako bylo Magdaliénské osídlení v Evropě. Capsian je typický výskytem ve vnitrozemských oblastech. Opracované artefakty jsou nabízené v setech, které vždy vystihují základní typy kamenné industrie tohoto období. Udané velikosti odpovídají nejmenšímu a největšímu artefaktu. Nálezy pochází z republiky Mali, v jižní části Sahary.