Uruaçu

Meteorit byl nalezen v roce 1992 v Brazilii, v lokalitě Goias. Celé pádové pole se nachází na soukromém pozemku farmáře jménem Wilson Rezende. Tento meteorit patří do skupiny IAB-MG a chemicky je podobný meteoritu nazvaném Campo del cielo z Argentiny. Strukturou Widmanstattenových obrazců mu však podobný není. Obsahuje vzácné minerály schreibersit a cohenit. Celkové množství nalezeného materiálu se odhaduje asi na 500 kg. Mimo železa obsahuje meteorit Uruaçu tyto prvky: Co 0,46%,Ni 6,43 %, Ga 89,6 ppm, As 11,6 ppm, Ir 3,36 ppm, Au 1,46 ppm.
Vzorky meteoritů z lokality Uruaçu se prodávají jednak ve formě, v jaké byly nalezeny. Tyto vzorky mají po odstranění hrubé vrstvy řezu typickou limonitově – nažloutlou barvu. Jednak ve formě plátků s Widmanstattenovými obrazci, nebo ve formě čistého meteoritického železa, úplně očištěného od rzi. Meteority z lokality Uruaçu patří do skupiny vzácnějších železných meteoritů.