Mundrabilla

První železný meteorit nazývaný Mundrabilla byl nalezený v roce 1911. Byl to malý kousek o hmotnosti 112 gramů. Postupem času se nacházely další a další kusy tohoto železného meteoritu. Přesná lokalita, kde byly první meteority nalezeny se jmenuje Nullarbor plain (31°1′S 127°23′E). V roce 1966 se pak našly dva největší kusy o hmotnosti 9980 a 5440 kg.
Meteorit Mundrabilla patří mezi střední oktaedrity IAB skupiny. Obsahuje minerály jako troilit, schreibersit, nebo inkluse grafitu. Detaily o tomto meteoritu naleznete v této databázi:
http://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=16852