Gebel Kamil

Gebel Kamil, nebo taky Djebel Kamil je železný ataxit, nalezený v roce 2009 poblíž stejnojmenné hory. Impaktní kráter o průměru 45 metrů byl objevený pomocí Google Earth v poušti East Uweinat v jihozápadním Egyptě, poblíž hranic se Súdánem. Okraj kráteru, tohoto meteoritu je přibližně 8 metrů vysoký a není starší více než 5000 roků. Meteorit má ataxitovou strukturu s krystaly schreibersitu a daubréelitu. Podrobné informace o tomto meteoritu naleznete zde: https://www.lpi.usra.edu/meteor/metbull.php?code=52031