Canyon Diablo

Meteorit nazývaný Canyon Diablo, patří mezi klasické meteoritické pády sbírané na území Arizony, nedaleko města Flagstaff. Meteorit spadnul přibližně před padesáti tisíci roky a zanechal po sobě jeden z nejlépe zachovalých meteoritických kráterů na zemi vůbec – Barringerův kráter. Tento kráter má průměr 1,2 km a hloubku má kolem 170 metrů. Dnes je u kráteru malá vyhlídka a vstup je zpoplatněn. Součástí návštěvy Barringerova kráteru je i poměrně hezká interaktivní výstava – muzeum. Můžete se zde vyfotit s volně vystaveným kusem železného meteoritu, nalezeného poblíž kráteru. Pozemky, na kterých se meteority nacházejí, jsou dodnes ve vlastnictví Barringerovy rodiny (který první rozpoznal meteoritický původ kráteru) a rozprostírají se okolo kráteru 35°03′N 111°02′W. Pro tento účel funguje společnost Barringer Crater Company, která okolí hlídá a fakticky zamezila jakémukoliv legálnímu sběru.
Meteoritu Canon Diablo spadlo přibližně 70000 tun, sesbíralo se ho dodnes asi 30000 tun. Zbytek je ve formě prachu, rzi a železa stále v půdě. Meteorit patří do IAB skupiny železných meteoritů, s oktaedrickou krystalovou strukturou. Jeho složení je: Ni 7,1%, Co 0,46%, P 0,26%, C ±1%, S ±1%, Ga 80ppm, Ge 320ppm, Ir 1,9ppm.