Saffordity

Kámen neznámého původu, nazývaný také jako cintamani stone. Nachází se poblíž Arizonského města Safford, v říčních nánosech. Mají hnědou, šedou a někdy nafialovělou barvu. Kámen má skulptaci podobnou našim vltavínům, takže vypadají jako tektit. Mnohými je také k tektitům zařazován. Některé vzorky safforditů mají jasnou vrstevnatost, jako obsidiány, takže je saffordite řazený i k nim. Na stranu druhou, bylo nalezeno více vzorků, které mají tvar kapky, disku, činky, jako klasické tektity. Tento kámen patří rozhodně mezi nejzajímavější minerály, nalezenými v posledních letech. Areál jejich výskytu je omezen na několik čtverečných kilometrů. Vystavené vzorky jsou vlastní sběry. Mnoho zajímavých informací najdete zde: http://saffordite-cintamani.com/