Shergottite-Mars

Shergottity jsou meteority sopečného původu, vzniklé vykrystalizováním sopečného magmatu a jeho tuhnutím blízko povrchu. Tento materiál, který se odlišuje od všech ostatních typů meteoritů byl v době asi před dvěma miliony roků vyražen z povrchu Marsu prudkým nárazem – impaktem, nejspíš malou planetkou. Drobné plynové inkluze, které tento meteorit obsahuje, mají stejné izotopové složení, jako je složení atmosfery Marsu, jak zjistila sonda Viking. Velký zájem o tento typ meteoritů vzbudila zpráva NASA o nálezu fosilií v jednom z nich a to v meteoritu pojmenovaném ALH84001. Je to bakterii podobný tvar z karbonátového materiálu. Podobnné struktury jsou velikostí a tvarem ekvivalentem nejmenších bakterií, nalezených v 3,5 bilionu let starých horninách na Zemi. Vzhledem k tomu, že atmosféra na Marsu ještě před pěti sty miliony let byla mnohem hustší a klima mnohem mírnější, je možnost zachování fosílií mikroorganismů možné. Shergottity – meteority z Marsu jsou tak asi nejzajímavějším materiálem, jaký je z naší soustavy k dispozici. Ze sběratelského hlediska se jedná o vzácné unikáty. Do nabídky se mi podařilo získat menší množství tenkých řezů tímto materiálem a několik celotvarů.