Lunaity (měsíční meteority)

Lunární meteority se od ostatních meteoritů, nebo od pozemských hornin liší. Obsahují sice minerály, které nalezneme i na Zemi, ale jejich chemické složení je netypické pro pozemské horniny nebo i jiné meteority. Lunaity – měsíční meteority vznikly dopadem jiného meteoritu na povrch Měsíce. Měsíční materiál byl díky malé gravitaci „vystřelen“ zpět do vesmírného prostoru a jen malá část dopadla na Zem. Celkově je jen několik desítek lunárních meteoritických pádů, se známým dopadem na Zem. Co se týče materiálu, ze kterého jsou lunaity složené, pak jsou to zjednodušeně řečeno nataveniny brekciované horniny, vzniklé po dopadu impaktoru, tedy meteoritu, který dopadl na Měsíc. Podrobný popis materiálu a složení, následuje u každého typu vystaveného lunaitu.

Tyto meteority patří ve všech sbírkách vesmírného materiálu k největším vzácnostem a například vláda USA, jako důkaz přátelství věnovala spřáteleným zemím malé kousky horniny, dopravené z Měsíce misemi Apollo. Materiál, který Apollo z Měsíce dopravilo, je často svým složením identický s lunárními meteority.