Chondrity NWA

Vytvořili jsme zvláštní sekci pro typ meteoritů NWA. Do této sekce budou zahrnuty kamenné a kameno-železité meteority z oblasti severozápadní Afriky. Jedná se o meteority různého stáří dopadu a mnoha různých typů v rámci kamenných a kameno-železitých meteoritů. V oblasti ze které tyto meteority pochází, je evidováno množství pádových polí, která se často překrývají. Dokonce i v jednotlivých pádech lze najít různé typy meteoritů. Meteority v této sekci nabízené nejsou přesně určeny do jednotlivých chondritických typů. Toto určování je poměrně složité a často i drahé. Na stranu druhou se zde můžete setkat s mnoha zajímavými formami, co se složení, tvaru, stáří pádu i zachování týče. Nevylučuji, že se v této nabídce najdou meteority typu Mars a Měsíc. To jsou meteority, které vznikly odmrštěním materiálu z povrchu Marsu či měsíce, právě po dopadu jiného meteoritu (typ Nakhla).
Všechny tyto meteority se skládají z primitivní prahmoty, která vznikla v době před 4,56 miliardami let, tedy v době, kdy se formovala naše sluneční soustava. Původně to byly plyny a vesmírný prach rozptýlený ve vesmíru. Tento materiál, který se nacházel poblíž sluce se přetavil do drobných útvarů zvaných chondrule, až 2 mm velkých. Gravitační silou se tento materiál shlukoval do větších útvarů, jako jsou planetky a asteroidy. Svým chemickým složením odpovídá průměrnému zastoupení chemických prvků ve vesmíru. Chondritická hmota putující vesmírem dopadá každý den na naši planetu.