Chelyabinsk

Zřejmě asi nejslavnější meteoritický pád posledních let. Způsob, jakým byl dopad tohoto meteoritu zdokumentován, nemá v dokumentaci jednotlivých pádů obdoby.
Meteorit dopadnul ráno, patnáctého února 2013 poblíž města Čeljabinsk.
Tisíce lidí bylo svědkem opravdu velkolepé události – dopadu chondritického meteoritu, který byl doprovázen hlasitým třeskem a silnou rázovou vlnou. Asi 1500 lidí bylo zraněno následkem tohoto dopadu. Velká většina lidí byla zraněna sklem z okeních tabulí, které se následkem rázové vlny rozbily a vlétly do obytných prostor lidských sídel.
Meteorit dopadal pod velkým úhlem a roztříštil se na tisíce malých kusů. Proto velká většina hmotnosti tohoto meteoritu shořela při průchodu zemskou atmosférou. Celkem se nalezlo kolem dvou set kilogramů tohoto meteoritu. Ceny tohoto meteoritu se z počátečních astronomických cifer časem dostaly do relativně přijatelných mezí. Nabízené meteority jsou jedny z prvních, sbíraných ještě ve sněhu, koncem zimy.
Čeljabinský meteorit patří mezi kamenné meteority – chondrit skupiny LL5