Allende-CV3

Meteorit s názvem Allende spadnul 8.2.1969 nedaleko sídla Pueblito de Allende v severním Mexiku ve státě Chihuahua. Hmotnost, která dopadla na zem se odhaduje přibližně na dvě tuny materiálu. Meteorit z Allende se tak stal největším sledovaným meteoritem v novodobé historii sledování meteoritů. Zároveň je také jedním z nejlépe probádaných meteoritů.

Uhlíkaté meteority tvoří pouze asi jen 4% z celkově na Zem spadlých meteoritů. Jsou tedy relativně velmi vzácné a pád tak velkého množství materiálu v roce 1969 přivítali všichni, kteří se tímto tematem zabývají. Samotný materiál, ze kterého je meteorit složený je brekcie, tedy jakýsi slepenec materiálů. Mezi nejzajímavější složku, kterou tento meteorit obsahuje, jsou takzvané CAls. Jsou to v podstatě „calcium-aluminium-rich inclusions“, tedy vápenito-hlinité inkluze. Inkluze, které obsahují anomální izotopové složení a odkazují na jejich vznik, ještě před vznikem naší sluneční soustavy!

Vznik běžných chondritů se datuje právě do doby vzniku naší sluneční soustavy, tedy asi 4,56 miliard roků. CAls (Ca-Al-rich) inkluze jsou svým vznikem ještě o 300 milionů roků starší než naše sluneční soustava a svou strukturou ukazují na procesy, které se udály před jejím vznikem. V tomto meteoritu se našlo a popsalo mnoho nových minerálů, jako jsou panguit, allendeit, tistarit, nebo kangit. To co je ale na tomto kusu kamene nejzajímavější, je ta neuchopitelná časová vdálenost, která nás dělí od jeho vzniku.